Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

Trainingen

Trainingen zijn maatwerk, het liefst een beetje creatief, veel doen en altijd toegespitst op de praktijk. En modellen zijn leuk, maar zijn vooral een hulpmiddel,

Trainingen zijn maatwerk en richten zich onder meer op:

  • Gelijkwaardig in gesprek
  • Leiderschapsvaardigheden
  • Teamontwikkeling


Coaching

Als coach ondersteun ik medewerkers in vraagstukken rond persoonlijke effectiviteit & leiderschap. 
Of eigenlijk stel ik alleen maar heel veel vragen.... ik zet je niet alleen op een ander been, maar laat je ook op een andere manier kijken. Ontdekken wat er eigenlijk allemaal al mogelijk is.
Ik stel veel vragen, laat jóu nadenken, ik ben soms direct en een beetje confronterend. En vooral energiek en met compassie. 

Coaching is voor mij vooral...

…. ruimte laten om zelf te ontdekken hoe communicatie en verbinding anders kan.

Hoe verloopt een coachingstraject?

Het eerste gesprek is een intake en kennismaking, vaak praten we al door over de coachvraag die jij hebt of die je in het eerste gesprek aangeeft.
Na afloop van dit eerste gesprek stellen we vast of we van beide kanten verder willen.

Een gelijkwaardig gesprek

Een trainingsaanbod voor jonge startende professionals: een drieluik van vaardigheidstrainingen:
Samen in gesprek; Assertief in gesprek; Presenteren. Aangevuld met een 'Terugkomdag' en Intervisie. 

 
Maatwerktrainingen

Voor elke training blijft maatwerk het uitgangspunt. Het is immers altijd de (gedrags)verandering die de training op moet leveren. Competenties of vaardigheden die (verder) ontwikkeld worden.