Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

Ik ondersteun teams in effectief communiceren en vertrouwensvol samenwerken. Hoe mooi is het wanneer je als team op zoek kunt gaan naar je drijfveren, naar waarden, naar hoe je samen méér kunt bereiken. Dat een team méér is als de inbreng van elk individu. 

Drieluik voor (zelfsturende) teams

We kunnen heel veel alleen. Maar realiseren we ons wat we met een team voor elkaar kunnen krijgen?
Wanneer we de samenwerking niet alleen maar als een hindernisbaan ervaren, maar elkaars sterke kanten benutten. Wanneer er vertrouwen is om je ook kwetsbaar op te stellen. Wanneer we een stevige discussie niet uit de weg gaan. Wanneer we waardering naar elkaar ook uitspreken. Wanneer het uitgangspunt ook kan zijn dat wat al goed gaat...

Op basis van methodes en instrumenten als DiSC, Deep Democracy en Appreciative Inquiry wil ik je graag meenemen...

Van kennen naar kunnen naar gunnen

Een drie- of vierluik waarbij

  • Teams met elkaar in gesprek gaan over drijfveren, over wat je motiveert. Verkennen wat er onder de oppervlakte speelt. Niet langs de zijlijn, maar er middenin.
  • ‚ÄčTeams elkaar leren 'kennen' op basis van DiSC gedragsvoorkeursstijlen. Wat is mijn voorkeursstijl en hoe herken ik de voorkeursstijl van de ander (lees hier meer over DiSC).
  • ‚ÄčTeams leren over 'kunnen'. Over competenties en het sturen op talent.
  • Teams elkaar 'gunnen'. Over coachingsvaardigheden, kijken met een waarderende bril. Over feedback geven én vragen.
  • Teams elkaar leren aanspreken op hun verantwoordelijkheden, conflicthanteringsstijlen herkennen en toepassen.

Samen in gesprek

Kijken naar wat er speelt en wat er nodig is. Van binnenuit. Ik ben er dan vooral voor 'de vorm' waarin dat kan.
Ik faciliteer teams om samen in gesprek te gaan, om drijfveren te ontdekken, do's en don'ts te benoemen, zelf te ontdekken hoe samenwerken anders kan.
 

Aandacht voor talent

Waar ben jij gemotiveerd voor? Waarvoor kunnen collega's bij jou aankloppen? Wat is jouw talent? En wat zijn taken of rollen die récht doen aan waar jij goed in bent? 

 

Coachingsvaardigheden en feedback

Wil je anderen motiveren en stimuleren? Anderen ondersteunen bij hun prestaties en leermogelijkheden? Op een positieve en constructieve manier feedback geven?